VOLZET – Concreet aan de slag met computationeel denken

Computationeel denken te moeilijk? Think again! Spannend en uitdagend, dat zeker!
Deze workshop start met een unplugged oefening waarmee je zonder computer kan ontdekken wat de enkele basisprincipes van computationeel denken inhouden. Zodra je de computerlogica beet hebt, programmeren we eenvoudige plugged opdrachten in Scratch. Je ontdekt zowel de belangrijkste basisconcepten computationeel denken én enkele programeerconcepten. Alle aangebrachte voorbeelden zijn rechtstreeks integreerbaar in je eigen lespraktijk. In de workshop wordt alsook gebruik gemaakt van enkele leuke toepassingen die combineerbaar zijn met een blockbased programmeertaal. Denk maar aan de digitale co-teacher die automatisch de code van je leerlingen verbetert, Micro:bits en MakeyMakeys.
In deze workshop wordt de moeilijkheidsgraad stapsgewijs opgebouwd waardoor hij perfect toegankelijk is voor beginnende leraren. Een beperkte voorkennis van Scratch kan wel in je voordeel spelen, maar is niet noodzakelijk om deel te nemen. De workshop is bedoeld voor leraren lager onderwijs en leraren secundair onderwijs. De klemtoon wordt wel gelegd op de concepten die vermeld staan in de eindtermen van de eerste graad secundair onderwijs.
Scroll naar top