Concreet aan de slag met Universal Design for Learning

Op scholen worden we tegenwoordig allemaal geconfronteerd met een lijst aan uitzonderlijke maatregelen, voor elk kind zoeken we wat het best is en spelen we daar zo goed mogelijk op in. In deze lezing bekijken we die uitzonderlijke maatregelen vanuit een andere hoek maar we blijven daar niet hangen. Je krijgt concrete tips en tricks om bij ontwerp van een les zo breed mogelijk te kijken om te komen tot een UDL-gevormde les en leeromgeving met oog voor de ontplooiing van àlle leerlingen van je groep.

Na deze lezing weet je waar UDL voor staat en wat de visie erachter is, heb je een structuur waaraan je je kan vasthouden bij het ontwerpen van een les én heb je inzicht in het UDL-kader en heb je hierrond concrete voorbeelden gehoord.

Scroll naar top