Een beeld zegt meer dan duizend woorden

We nemen dagelijks digitale foto’s met onze smartphone en bekijken filmpjes op de sociale media. Heb je je echter ooit al vragen gesteld over de authenticiteit van zulke digitale beelden of video? Is wat we zien ook wat het lijkt? Digitale bestanden worden namelijk bijna altijd gemanipuleerd, zij het voor praktische redenen of met opzet. Het is echter een zeer uitdagende opdracht om de uitgevoerde operaties op foto of video-bestanden te traceren of de weg die ze hebben afgelegd te reconstrueren. In deze lezing belicht ik enkele wiskundige technieken die we gebruiken in ons digitaal forensisch onderzoek dat zeer uiteenlopende en verrassende toepassingen kent.

Scroll naar top