Infrastructuur: Drager van visie en vernieuwing – SO

Het Inspirocollege Houthalen-Helchteren pakte een tijd geleden uit met de opening van een futuristisch aandoende onderwijsruimte in hun school: de ‘Inspirodroom’. Het was de bekroning van de nieuwe koers die de school vaart, waarbij er echt wordt ingezet op talentgericht onderwijs. Niet alleen bepalen leerlingen per graad zelf via talenturen voor een deel hun lessenrooster, tot vier klassen gaan tegelijkertijd actief, zelfstandig aan de slag in de Inspirodroom onder begeleiding van hun leraren. Dat zorgt ervoor dat ze maximaal kunnen inzetten-op de competenties van de 21ste eeuw (probleemoplossend denken, zelfregulering, mediawijsheid, communiceren, … ) en jongeren nog beter voorbereiden op het hoger onderwijs en het latere beroepsleven.

Scroll naar top