Kansen(on)gelijkheid in een meertalige samenleving

Steeds meer gezinnen spreken naast het Nederlands ook een andere taal. Deze talige diversiteit is op zich een rijkdom voor de samenleving, maar gaat ook samen met uitdagingen zoals onderwijsongelijkheid. Kansenongelijkheid is echter geen natuurwet: hoe we als samenleving omgaan met meertaligheid is hierbij doorslaggevend. Cruciaal is de rol van leraren en ouders en hoe ze omgaan met talige diversiteit. In deze lezing staat professor Agirdag stil bij wat scholen, leraren en ouders kunnen doen om de taalvaardigheden van alle kinderen succesvol te stimuleren.

Scroll naar top