Leergemeenschappen als basis voor schoolontwikkeling

Wouter Schelfhout, professor aan de universiteit Antwerpen, licht toe wat de meerwaarde is van het werken met leergemeenschappen, hoe je hiermee concreet en haalbaar kan werken aan schoolontwikkeling en vorm kan geven aan onderwijskundig beleid in lijn met het referentiekader onderwijskwaliteit (rOK). De focus ligt op: – Bestaande vormen van leergemeenschappen: waar zijn er verschillen, waar stemmen ze overeen? Wat zijn overkoepelende succesfactoren voor goed werkende leergemeenschappen? Hoe maak je een keuze? – Overzicht van essentiële aandachtspunten bij het inzetten van leergemeenschappen als basis voor school- en kwaliteitsontwikkeling:  visieontwikkeling, leergemeenschappen opstarten en ondersteunen, de rol(len) van de procescoach(es), leergemeenschappen inbedden in beleidsteams en schoolbeleid.

Scroll naar top