Tienerpas, aan de slag met talenten – SO

Binnen het onderwijs ligt de grootste focus op het bereiken van de eindtermen. Maar ook het in kaart brengen van de passies en talenten van leerlingen is belangrijk. Deze dragen bij tot het maken van een goeie studiekeuze. Maar hoe ontdekken we deze? Hoe brengen we ze in kaart? Hoe borgen we ze? Hoe nemen we ze mee doorheen onze onderwijsloopbaan? Tienerpas wil hier een antwoord op bieden.Tienerpas is een digitaal talentenportfolio op maat van een tienerleven. De tool wil jongeren ondersteunen om inzicht te verwerven in eigen talent en wil een hefboom zijn bij het maken van studiekeuzes. Eigen talenten worden maximaal zichtbaar gemaakt waardoor leerlingen zicht krijgen op de mogelijke pistes van hun leertraject en keuzes hierop afstemmen. Elke jongere is zelf eigenaar.

Scroll naar top