Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) Vzw

Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) Vzw

Over ons

Vlajo staat voor Vlaamse Jonge Ondernemingen. Een organisatie die, dankzij steun van de overheid en het bedrijfsleven, een duidelijke missie nastreeft in de Vlaamse scholen, hogescholen en universiteiten:

Vlajo wil talent creatief ontwikkelen. Talenten herken je al op de schoolbanken en iedereen bezit er minstens eentje. Maar talent moet ook de kans krijgen om ontdekt te worden en nog meer: om te groeien. Net dat wil Vlajo stimuleren. Leerlingen en studenten, zo jong mogelijk, op zoek laten gaan naar hun eigen sterktes en deze ontwikkelen. Dat is niet alleen een belangrijke basis om later betere en juistere keuzes te maken op vlak van werk of studie, het betekent voor jongeren ook een belangrijke boost voor hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Talenten reiken immers veel verder dan enkel de scores op de doorsnee schoolse vakken.

Vlajo is een bruggenbouwer tussen onderwijs en bedrijfsleven. Door leerlingen vertrouwd te maken met ondernemerschap en de bijhorende ondernemende competenties stomen de Vlajo-programma’s hen klaar voor een betere instap op de arbeidsmarkt. Ondernemende vaardigheden heb je altijd nodig, of je nu zelf een zaak start of als werknemer in dienst gaat. Daarnaast stimuleert Vlajo het contact tussen scholen en bedrijven, wat zorgt voor een belangrijke kennisuitwisseling waarbij beide partijen van mekaar leren en bijgevolg meer aansluiting vinden.

Hoe doet Vlajo dat?

Via praktijk- en ervaringsgerichte programma’s, van in de kleuterklas tot aan de universiteit, wakkert Vlajo de ondernemingszin aan bij jongeren en krijgen ze de kans om belangrijke competenties in kaart te brengen en te ontwikkelen.
Een 4D-pedagogisch plan, gebaseerd op de 4 pijlers van ondernemerschap vormt hierbij het fundament van een doorleefde en sterk ontwikkelde leerlijn:

Daarnaast wil Vlajo ondernemend onderwijs duurzaam verankeren door de vorming van ondernemende leerkrachten en docenten via train-the-trainer programma’s en ondersteunende dienstverlening aan lesgevers.
Competenties in functie van het werkveld

Dankzij deelname aan de Vlajo-programma’s staan jongeren sterker in hun schoenen, hebben ze een beter zicht op hun kennen en kunnen, voelen ze zich meer zelfzeker en zullen ze succesvoller functioneren in het werkveld. Hun competenties zijn immers afgestemd om leiderschap op te nemen in een sneller wordende wereld, gevuld met kleine en grote uitdagingen.

Ondernemend onderwijs

Vlajo is vandaag aanwezig in 1 op 2 scholen, hogescholen en universiteiten. Daarmee is ze de absolute marktleider in de ondersteuning van ondernemend onderwijs. Bovendien springen steeds meer scholen op die ondernemende kar. En dat is een slimme keuze, want vandaag moeten we onze jonge generatie klaarstomen voor de uitdagende wereld van morgen. Het economische en maatschappelijke belang ervan is immers brandend actueel.

Gemarkeerd product

Products

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top