Activiteiten lijst

Tentoonstelling
Activiteitstypen
Plaats
Rangschikken  
8 Resultaten
Secundair onderwijs, Vaklokaal

Digitale vaardigheden in de Franse les – SO

De nieuwe eindtermen Digitale vaardigheden ook in de Franse les? Et alors, pourquoi?! Daar hebben ze toch informatica voor? Pas toujours… Tijdens deze lezing (met veel praktijkvoorbeelden) koppelen we die eindtermen aan nieuwe en oude inzichten. Vanuit verschillende perspectieven bereiken we maximaal dat doel met een minimum aan inspanningen.

Read More »
Secundair onderwijs, Vaklokaal

Apps, animaties en interactieve kaarten voor fysische geografie – SO

In deze sessie verkennen we interactief lesmateriaal voor aardrijkskunde dat door de leerlingen kan worden gebruikt bij zelfstandig en onderzoekend werken. We gaan aan de slag met concrete voorbeelden uit de lespraktijk. Deze sessie richt zich vooral op de derde graad. Je kan alles direct uitproberen op een eigen iPad of laptop, maar dat hoeft

Read More »
Secundair onderwijs, Vaklokaal

ICT-tools in de les PAV – SO

Tijdens deze sessie worden concrete voorbeelden aangereikt waarin gratis ICT-tools worden gebruikt in de lessen PAV (en MAVO). Komen o.a. aan bod: toetsen en oefenen met Kahoot! en Quizizz, spreekopdrachten met Flipgrid, verschillende manieren om te werken met Mentimeter….

Read More »
Secundair onderwijs, Vaklokaal

Leraren, zie je dat niet?! – SO

Visible Thinking is een project van Harvard University. Het probeert het denken van leerlingen zichtbaar te maken. Maar kun je deze theorie op een goede en leerzame manier inzetten in de klas, gebruik makend van digitale activerende werkvormen? Jazeker! En wel op een ontzettend effectieve manier, want ook de stille leerlingen krijgen nu een stem!

Read More »
Secundair onderwijs, Vaklokaal

Augmented Reality: gepersonaliseerd leren met real-time feedback in het BuO

In het buitengewoon onderwijs hebben leerlingen nood aan doorlopende persoonlijke begeleiding, iets wat voor leerkrachten niet altijd een haalbare kaart is. Veelal wordt pas bij het eindresultaat duidelijk dat een leerling een taak foutief uitgevoerd heeft en bovendien is het moeilijk te traceren waar het fout ging. Light Guide Systems zijn opstellingen die persoonlijke begeleiding

Read More »
Secundair onderwijs, Vaklokaal
Jessica Morseau 

Actief leren in de (CLIL-)les: tools om de inzet, participatie en IT-integratie te verhogen – SO

Hoe kun je leerlingen activeren en volop betrekken in de lessen? Het uitgangspunt van deze lezing is inzetten op het krijgen van feedback vanuit de leerlingen en alle leerlingen actief laten leren. Aan de hand van een reeks IT-tools geeft Jessica Morseau verschillende tips en tricks om lessen efficiënter te maken, met als toemaatje extra

Read More »
Secundair onderwijs, Vaklokaal
Mitte Schroeven 

Literatuur 2.0 – SO

In deze sessie wordt er gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor literatuuronderwijs in de 21ste eeuw. Hoe kan je leerlingen warm maken voor poëzie via Instagram? Wat is #boektok? Hoe kunnen games helpen om vertelperspectief uit te leggen? Hoe kan je een literaire tekst verrijken met digitale oefenvormen zoals Bookwidgets of H5P? Welke rol kan gamification

Read More »
Scroll naar top