Op weg naar een mediawijze leerlijn.

Cyberpesten, sexting, de online identiteit van leerlingen en leerkrachten, maar ook zaken als portret- en auteursrecht: als school kom je vandaag in aanraking met allerlei mediawijze thema’s. Vroeg of laat duiken er vragen of situaties op waarbij je best een duidelijk plan van aanpak hebt.
Het eerste deel van deze workshop biedt jou een kader aan om een mediawijze leerlijn op school op te bouwen. In de eindtermen wordt mediawijsheid als één van de sleutelcompetenties opgenomen. Hoe werk je hieraan? Maar vooral, hoe integreer je dit op een duurzame manier op jouw eigen school. Hoe betrek je bij het opstellen van de leerlijn de verschillende beoogde doelgroepen: leerkrachten, leerlingen en ouders? De uit te schrijven leerlijn volgt de mediagroeilijn en vertrekt vanuit de 5 leerdoelen: informeren, interageren, creëren, amuseren en verweren.
In het tweede deel ga je dieper in op een aantal educatieve tools. Daarbij maak je steeds de terugkoppeling naar de eindtermen mediawijsheid.
Scroll naar top