Professionele groei via video coaching – SO

Op Stedelijk Lyceum Hardenvoort krijgen leraren tools aangereikt om te reflecteren over hun eigen functioneren. Starters krijgen een schoolmentor toegewezen en leren zelf videoopnames maken rond hun functioneren. Het voordeel is dat de betrokken lesgever altijd eigenaar is van de gemaakte beelden. Hierdoor kan de leraar allereerst zelfreflectie toepassen, om het vervolgens te delen met een collega, coach of begeleider. Doordat niemand extra in de klas aanwezig moet zijn, wordt een echte klassituatie getoond. Leraren kunnen nadien zelf of hun mentor reflecteren over hun les: ‘Hoe reageer ik op de klas?’ ‘Hoe reageren de leerlingen op mij?’ ‘Hoe sta ik er bij?’ ‘Wat voor een type vragen stel ik?’ ‘Komt iedereen aan bod?’ In deze duolezing vertellen leraar en mentor hoe zij een dergelijk proces ervaren.

Scroll naar top