Bednet

Bednet

Over ons

Kinderen en jongeren die langdurig of regelmatig afwezig zijn van school omwille van ziekte, ongeval of moederschapsrust hebben het recht om verbonden te blijven met hun klas.

Bednet vzw organiseert in samenwerking met de thuisschool het synchroon internetonderwijs (SIO) . SIO is een specifieke vorm van afstandsleren, waarbij een leerling die niet fysiek in de klas kan aanwezig zijn, toch kan deelnemen aan het klasgebeuren ‘in real time’ door middel van ICT-toepassingen.

Bednet is volledig gratis voor school en gezin. We voorzien:

• Een Bednet Klasset met beweegbare camera, omgevingsmicrofoon en software om leerling en klas met elkaar te verbinden.
• Waar dit noodzakelijk is, zorgt Bednet voor een laptop voor de leerling thuis en een internetverbinding.
• Bednet begeleidt de leerling, zijn gezin (of zorgverlener) en de school, stap voor stap, in het voorbereiden en organiseren van Bednet.
• De Bednet-helpdesk staat permanent paraat om te helpen bij alle mogelijke vragen.

Gemarkeerd product

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top