Lexima

Lexima

Over ons

Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is een basisvoorwaarde om in onze informatiesamenleving te functioneren. Helaas beheerst niet iedereen deze vaardigheden even goed. Daarom ondersteunt Lexima onderwijsprofessionals bij het uitvoeren van hun allerbelangrijkste taak. Namelijk leerlingen zo goed mogelijk leren lezen, schrijven en rekenen zodat ze op hun eigen niveau zelfredzaam zijn.

Veel leerproblemen zijn het gevolg van onderwijs dat niet optimaal aansluit bij de behoeften en talenten van leerlingen. Daarom helpen onze programma’s leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. De inzet van preventieve software voorkomt dat achterstanden ontstaan. Met remediërende programma’s zorgen we dat leerlingen weer aansluiting vinden bij het tempo en niveau van de klas. Met compenserende software ondervangen we de gevolgen van hardnekkige problemen. Het Lexima-leesbevorderingsplatform vergroot de leesvaardigheid en woordenschat van leerlingen. Onze diensten borgen een effectieve inzet van de programma’s. Zo dragen we bij aan het bevorderen van geletterd- en gecijferdheid.

Gemarkeerd product

Products

Lexima kort overzicht programma’s

Lexima kort overzicht programma’s

Doeltreffende educatieve programma’s die leerkansen creëren voor iedereen: -Boekies leesbevorderingplatform om de leesmotivatie te boosten en leeskilometers te maken (www.lexima.be/boekies) -Bouw! preventieve leesinterventie om leesproblemen met ruim 60% te doen dalen (www.lexima.be/bouw) -BLOON remediërend programma voor (werkwoord)spelling + woordenschat leren bij een nieuwe taal (www.lexima.be/bloon) -Lezergame remediërende of verrijkende educatieve leesgame (www.lexima.be/lezergame) -Rekenheld (nieuw vanaf

Lees verder »

Neem contact met ons op

Scroll naar top