Activiteiten lijst

Tentoonstelling
Activiteitstypen
Plaats
Rangschikken  
15 Resultaten
Lokaal 4, Voor iedereen

Concreet aan de slag met Universal Design for Learning

Op scholen worden we tegenwoordig allemaal geconfronteerd met een lijst aan uitzonderlijke maatregelen, voor elk kind zoeken we wat het best is en spelen we daar zo goed mogelijk op in. In deze lezing bekijken we die uitzonderlijke maatregelen vanuit een andere hoek maar we blijven daar niet hangen. Je krijgt concrete tips en tricks

Read More »
Lokaal 4, Secundair onderwijs

Tienerpas, aan de slag met talenten – SO

Binnen het onderwijs ligt de grootste focus op het bereiken van de eindtermen. Maar ook het in kaart brengen van de passies en talenten van leerlingen is belangrijk. Deze dragen bij tot het maken van een goeie studiekeuze. Maar hoe ontdekken we deze? Hoe brengen we ze in kaart? Hoe borgen we ze? Hoe nemen

Read More »
Lokaal 4, Voor iedereen
Willy Wijnands 

Onderwijs transformeren met eduScrum

Van leraar-gestuurd onderwijs naar leerling-gestuurd en leerling-georganiseerd onderwijs. Het eduScrum framework stelt leerlingen in staat opdrachten te maken volgens een vast ritme. Ze plannen hun eigen activiteiten en houden hun eigen voortgang bij. Door gebruik te maken van eduScrum werken leerlingen samen op een co-creatieve, energieke, effectieve en doelgerichte manier. In kleine teams organiseren ze

Read More »
Lokaal 4, Secundair onderwijs
Griet Mertens 

Eigenaarschap over het eigen leren in De MET – SO

In De MET begeleiden we lerenden, zodat ze steeds meer eigenaarschap (leren) nemen over hun eigen leren. Samen met de coach bepaalt de lerende wat op een bepaald moment zinvol is en wat niet. Het gevolg is dat iedereen zijn eigen leerroute volgt. De leervraag (challenge) van de lerende staat centraal. De nieuwsgierigheid of leergierigheid

Read More »
Lokaal 4, Secundair onderwijs

Succesvol uitrollen van duaal leren in je school – SO

Duaal leren uitrollen en opvolgen in je school is niet eenvoudig.  In deze lezing dompelt Bart Van den Bosch je onder in de uitrol van duaal leren in De Wijnpers, een secundaire Leuvense school. Hij zoomt daarbij in op valkuilen, tips en goede voorbeelden. Hij gaat in op belangrijke vragen zoals welke omkadering je moet

Read More »
Lokaal 4, Secundair onderwijs

Duaal leren in het secundair onderwijs: rotatie tussen werkplekken in de praktijk – SO

Bij de secundaire school Kogeka Sint-Jozef in Geel laten ze een aantal leerlingen in de opleiding Elektro(mechanische) Technieken roteren tussen tussen verschillende bedrijven tijdens een duaal-leertraject. In deze lezing vertelt Technisch Adviseur Peter Croux waarom ze dat doen en hoe ze dat concreet aanpakken. Hij gaat daarbij tevens in op een aantal relevante vragen: Wat

Read More »
Lokaal 4, Secundair onderwijs

BuSo school Element: sterk in verbindend gezag – SO

GO! BUSO Element Sint-Andries is een Buso school waar kwetsbare jongeren met een normale tot hoge begaafdheid de kans krijgen tot zelfzekere jongvolwassenen uit te groeien. De positieve opvoed-relatie leraar/begeleider – leerling – ouder staat voorop om welbevinden en groeikansen te realiseren voor de jongeren. Als school willen wij weg van het stoornis denken en

Read More »
Conferenties, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Lokaal 4
Sven Moens 

Een school oprichten met een visie die zich richt op de uitdagingen in de grootstad van vandaag – BaO

Je maakt kennis met een nieuw project in Schaarbeek. Een nieuwe school oprichten waar alle kinderen uit de buurt welkom zijn zie ik als een project. Als basis een basic pedagogisch project van één A4-tje. De 5 pijlers zijn bewust gekozen op basis van de uitdagingen waar we in de grootstad mee te maken hebben.

Read More »
Conferenties, Secundair onderwijs
Esther Heinze 

Een week in de Tienerschool

In deze uiteenzetting krijg je een beeld van de werking van de GO! Tienerschool in Bree. We werken met weekplanningen en studiewijzers, pre-teaching, procesevaluaties, versterking en verdieping, productevaluaties en coachen de leerlingen om hun executieve vaardigheden te trainen. Dit alles is volledig op elkaar afgestemd in het systeem van de Tienerschool. Hoe we dat praktisch

Read More »
Conferenties, Lager onderwijs
Pascal Penta 

Op weg naar een mediawijze leerlijn.

Cyberpesten, sexting, de online identiteit van leerlingen en leerkrachten, maar ook zaken als portret- en auteursrecht: als school kom je vandaag in aanraking met allerlei mediawijze thema’s. Vroeg of laat duiken er vragen of situaties op waarbij je best een duidelijk plan van aanpak hebt. Het eerste deel van deze workshop biedt jou een kader

Read More »
Conferenties, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Jordi Casteleyn 

Taal in de klas: Zes bouwstenen voor effectieve taaltrajecten

Wat doe je tegen een taalontwikkelingsachterstand? Op welke manier verwerk je taaldoelen in relevante lesthema’s? Hoe zorg je voor een vlotte lees en schrijfstart? Aan welke leeftijd je ook lesgeeft, iedereen heeft vroeg of laat een leerling met nood aan taalsteun in de klas. De nodige taalondersteuning voorzien is belangrijk voor elke taalleraar, maar ook

Read More »
Conferenties, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Lander Van der Biest 

Gamekunde – Verantwoord gamen in het onderwijs

Games in de klas? Het hoeft niet moeilijk te zijn. In deze lezing kom je meer te weten over videogames in het onderwijs. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden leer je hoe je educatieve en commerciële videogames kan inzetten in jouw klaspraktijk. Rekening houdend met digitale balans en schermtijd leer je enkele videogames en

Read More »
Scroll naar top