28 & 29 februari 2024 : Nekkerhal Mechelen

LAATSTE PLAATSEN – Zelfsturing in de klas

Als leerkracht vind je zelfsturing belangrijk en neem je daarrond af en toe initiatieven om zelfgestuurd gedrag bij je leerlingen uit te lokken. Misschien heb je ook al vastgesteld dat jouw acties niet altijd tot het gewenste resultaat leidde: je leerlingen blijven passief, nemen weinig initiatief en wachten af. We zijn ervan overtuigd dat door het gebrek aan heldere en eenduidige informatie enerzijds en het niet praten over zelfsturing in de klas anderzijds, belangrijke redenen zijn waarom je initiatieven soms weinig opleveren in de klas.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

*KO = kleuteronderwijs; LO = lager onderwijs; SO = secundair onderwijs; HO = hoger onderwijs; VO = volwassenenonderwijs; BULO / BUSO = buitengewoon onderwijs

Scroll naar top