Activiteiten lijst

Tentoonstelling
Activiteitstypen
Plaats
Rangschikken  
16 Resultaten
Lokaal 3, Secundair onderwijs

Infrastructuur: Drager van visie en vernieuwing – SO

Het Inspirocollege Houthalen-Helchteren pakte een tijd geleden uit met de opening van een futuristisch aandoende onderwijsruimte in hun school: de ‘Inspirodroom’. Het was de bekroning van de nieuwe koers die de school vaart, waarbij er echt wordt ingezet op talentgericht onderwijs. Niet alleen bepalen leerlingen per graad zelf via talenturen voor een deel hun lessenrooster,

Read More »
Lokaal 3

Een doorkijkje op Wittering.nl, een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 – BaO

Op Wittering.nl werken we met een curriculum gebaseerd op kernconcepten. De leerstof is dus niet geordend naar de oude vak-indeling, maar naar grote aan elkaar gerelateerde thema’s. Bovendien is de organisatie waarden-gestuurd en wordt het onderwijs vormgegeven in 4 units. Reeds 16 jaar geeft Wittering.nl onderwijs op eigenwijze wijze vorm, waarbij kinderen en leraren worden

Read More »
Lokaal 3, Voor iedereen

Zie jij het bos door de bomen in het land van onderwijsinnovatie?

Er zijn 1000den ideeën rond transformatie en technologie voor modern en innovatief leren. Wat kan je daar als school mee doen? Welke keuzes maak je? Hoe implementeer je je keuzes? Annelies Steenacker brengt op een inspirerende wijze een geïntegreerd verhaal over hypes, do’s en dont’s, valkuilen en mogelijkheden. Je leert interpretatief onderhandelen en wordt geprikkeld

Read More »
Lokaal 3, Secundair onderwijs

Professionele groei via video coaching – SO

Op Stedelijk Lyceum Hardenvoort krijgen leraren tools aangereikt om te reflecteren over hun eigen functioneren. Starters krijgen een schoolmentor toegewezen en leren zelf videoopnames maken rond hun functioneren. Het voordeel is dat de betrokken lesgever altijd eigenaar is van de gemaakte beelden. Hierdoor kan de leraar allereerst zelfreflectie toepassen, om het vervolgens te delen met

Read More »
Basis onderwijs, Lokaal 3

Praktijkverhaal van een aangepast didactiek en leeromgeving voor hoogbegaafde en sterklerende kinderen – BaO

Naar aanleiding van een gewijzigde context ging de school op zoek om leergroepen te maken: zuivere leergroepen, reguliere graadsklassen en graadsklassen voor sterke kinderen met specifieke zorgen rond hun sterkte. Fluctueren binnen het jaar is een gewoonte. Het schoolteam kijkt naar het kind: wat heeft het op dat moment nodig en past dan aan. Door

Read More »
Lokaal 3, Voor iedereen
Steven Hendrickx 

Randvoorwaarden voor gedragen onderwijsinnovatie: wat kan Edtech betekenen?

Onderwijs moet eigentijds zijn en kan leerlingen best voorbereiden op de innovatiesnelweg die de samenleving en het bedrijfsleven overspoelt. Scholen investeren soms via kleinschalige initiatieven of grotere overheidsprojecten, maar lopen in beide situaties nog tegen heel wat drempels aan. Innovatieve toepassingen zijn veelal versnipperd aanwezig en vallen dikwijls moeizaam te integreren in de bestaande onderwijssystemen.

Read More »
Buitengewoon secundair onderwijs, Conferenties
Kaat Govaert 

De digitale trein: heb jij iedereen mee?

Ik sta als leerkracht GASV in het BuSO De Karwij, een OV3-school gelegen in Lokeren. Binnen mijn school staat volgende visie centraal “onderwijs bieden aan jongeren met speciale noden en via zorgzame ondersteuning op maat inzetten op hun talenten en zorg dragen voor elkaar in de groei naar volwaardige deelname aan de maatschappij”. Vaak komen

Read More »
Buitengewoon lager onderwijs, Buitengewoon secundair onderwijs, Conferenties
Tinneke Verbeyst 

Van visie tot aankoop: het van kwetsbaar naar weerbaar traject van BuSO Sint-Franciscus

Tijdens deze lezing willen we je meenemen in het traject dat onze school de afgelopen jaren gelopen heeft met als booster de toekenning van de ‘van kwetsbaar naar weerbaar’ middelen. Hoe zijn we gestart, welke stappen hebben we doorlopen, wat liep er moeilijk,… hopelijk kan ons verhaal jullie inspireren. Daarnaast willen we ook wat apps,

Read More »
Conferenties, Kleuteronderwijs
Helen Cool 

De kleuterklas doordacht digitaal innoveren? Maak kennis met Smart Symbols!

Kleuterklassen zijn heel vaak overbevolkt! De juf of meester heeft steeds een hele kluif aan het organiseren en begeleiden van de klas. Om dan nog maar niet te spreken van ieder kind te observeren om hun groei in kaart te brengen. Extra hulp is m.a.w. steeds welkom! Smart Symbols is een digitaal klasmanagement systeem voor

Read More »
Conferenties, Hoger Onderwijs, Secundair onderwijs, Volwassenonderwijs
Kim Dekeyser 

Digitale tools om laaggeschoolden op te leiden & te motiveren.

Lesgeven aan laaggeschoolden is zeer dankbaar maar vaak ook een uitdaging. Innovatieve leertechnologieën (zoals virtual reality, instructiefilmpjes, digitale tools, audio assistance, interactieve websites…) bieden kansen om hen te boeien, efficiënt op te leiden en blijvend te motiveren. In deze sessie kom je meer te weten over verschillende tools die je in jouw opleidingscentrum kan gebruiken

Read More »
Scroll naar top