28 & 29 februari 2024 : Nekkerhal Mechelen

Appwel, een tool om het welbevinden van leerlingen te meten en te verhogen

Welbevinden en betrokkenheid zijn voorwaarden om tot leren te komen (Laevers, 2015).
Schoolsucces en ambitie leiden tot een hoger welbevinden (Hargreaves & Shirley, 2018).
De lat voor iedereen hoog leggen zowel op vlak van schools succes als op vlak van welbevinden zou een doel moeten zijn dat elke school nastreeft.
Vanuit deze stellingen hebben we met Appwel een tool ontwikkeld om het schoolwelbevinden van elke leerling in het lager en secundair onderwijs te meten en te verhogen. In deze workshop maak je kennis met de werking en mogelijkheden van Appwel. Je test Appwel zowel vanuit het leerling- als vanuit het leerlingcoördinatorperspectief. Je kan grasduinen in de toolkit.
Je bekijkt samen met de onderzoekers of dit is waar jouw school nood aan heeft.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

*KO = kleuteronderwijs; LO = lager onderwijs; SO = secundair onderwijs; HO = hoger onderwijs; VO = volwassenenonderwijs; BULO / BUSO = buitengewoon onderwijs

Scroll naar top