28 & 29 februari 2024 : Nekkerhal Mechelen

Digitaal leren op maat: een boost voor de taalstimulering van (meertalige) leerlingen!?

Heb je (meertalige) leerlingen in je klas of school die nood hebben aan extra taalstimulering?  Dan kan je via digitale leeractiviteiten een hele waaier aan taalleerkansen creëren, afgestemd op de specifieke behoeften van iedere leerling. Die extra leerkansen worden nog krachtiger als je ze laat aansluiten op wat er in de klas gebeurt, en je bruggen bouwt naar het taalleren buiten de klas, in de dagelijkse leefomgeving van je leerlingen. De principes voor een taalkrachtige didactiek blijven daarbij een belangrijk richtsnoer. Meer nog: het doordacht inzetten van technologie kan je zelfs helpen om die principes met nog meer succes te realiseren, op maat van elke leerling.

In deze lezing reiken we een aantal concrete, onderzoeksgebaseerde lenzen aan om te kijken naar online en blended (taal)leerpraktijken. Via die lenzen willen we samen kritisch reflecteren over hoe je technologie binnen het taalleerproces kan inzetten op een manier die ook echt een didactische meerwaarde heeft. We kijken ook vooruit naar de impact van technologie en AI op het taalleren van de toekomst, van de taaltaken zelf die veranderen tot hoe technologie kan ingezet worden om je taalonderwijs kwaliteitsvoller, meer op maat en efficiënter te maken. We kijken daarbij ook naar hoe jij als leraar het verschil kan blijven maken.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

*KO = kleuteronderwijs; LO = lager onderwijs; SO = secundair onderwijs; HO = hoger onderwijs; VO = volwassenenonderwijs; BULO / BUSO = buitengewoon onderwijs

Scroll naar top