28 & 29 februari 2024 : Nekkerhal Mechelen

Samen taalsterk! Taalkrachtige bruggen bouwen tussen alle vakken en dagdelen.

Het is een open deur: hoe taalcompetenter je leerlingen zijn, hoe groter de kans dat ze met succes hun schoolcarrière doorlopen. Nederlands vormt immers niet alleen een centraal onderdeel van de eindtermen; Nederlands is ook de instructietaal om de inhoud van alle andere vakken op school te leren en te onderwijzen. Taalkrachtig onderwijs bieden in àlle vakken en àlle schooldagonderdelen is dan ook cruciaal om het leren van, in en over taal zo goed mogelijk te stimuleren. Maar hoe geef je taalkrachtig onderwijs vorm, als leraar maar ook als school?

In deze lezing vertalen we terugkerende inzichten uit taalverwervingsonderzoek in een set concrete, onderzoeksgebaseerde didactische principes voor taalkrachtig onderwijs. Je krijgt inspiratie over hoe je in je klas kan werken aan taalcompetentie en hoe je hierbij inzet op zowel taalkennis als taalvaardigheid als taalattitude. Tegelijk zoomen we uit en denken we na over hoe het realiseren van taalkrachtig onderwijs in de eerste plaats een opdracht is van de hele school. Door een krachtige leeromgeving te creëren voor je leraren en samen met je lerarenteam een dynamisch implementatieproces te doorlopen, kunnen scholen effectieve taalpraktijken duurzaam verankeren tot op de klasvloer. Zo voer je als school een strategisch taalbeleid en versterk je zowel je onderwijs als je leerlingen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

*KO = kleuteronderwijs; LO = lager onderwijs; SO = secundair onderwijs; HO = hoger onderwijs; VO = volwassenenonderwijs; BULO / BUSO = buitengewoon onderwijs

Scroll naar top

NIEUW: de Sett app!

We stellen je met trots de Sett app voor, een platform met vele mogelijkheden voor jou als bezoeker van Sett! 

Bekijk er het programma, plan je eigen agenda en ontvang notificaties. Ontdek er ook de exposantenlijst, producten & innovaties en het beursplan in een handige digitale weergave!